Blog

Dijital Pazarlama Stratejinizi Belirlerken Bilmeniz Gerekenler
Agency, Marketing / 28 Mart 2019

Dijital Pazarlama Stratejinizi Belirlerken Bilmeniz Gerekenler

Gelişen teknoloji, mobil cihazların kullanımının ve uzun saatleri online geçirme alışkanlığımızın artması ile birlikte, varlığını ve büyümeyi sürdürmek isteyen kurumlar için dijital pazarlama oldukça önemli hâle geldi. Tabii dijital pazarlama çalışmaları ile başarı elde etmenin yolu da, işe iyi bir dijital pazarlama stratejisi oluşturarak başlamaktan geçiyor. Peki, dijital pazarlama stratejisi oluştururken neler yapmak gerekir? Önce Amacınızı Belirleyin. Elbette her konuda…

Dijital Pazarlama Ajansınız Markanıza Değer Katsın
Marka Yönetimi, Marketing / 17 Mart 2019

Dijital Pazarlama Ajansınız Markanıza Değer Katsın

2019 Ocak ayı verilerine göre Türkiye’de 59,36 milyon (nüfusun %72’si) internet kullanıcısı bulunuyor. Bu da demek oluyor ki hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin, markanızın ya da kurumunuzun hedef kitlesinin tamamı ya da büyük bir kısmı internette.

İnstagrama Video Etiketleme Özelliği Geldi
Sosyal Medya / 29 Eylül 2018

İnstagrama Video Etiketleme Özelliği Geldi

Facebook’a ait sosyal ağ hizmeti Instagram’da , kullanıcıların yalnızca fotoğrafların değil, fotoğraf paylaşım platformundaki video yayınlarında arkadaşlarının etiketlenmesine olanak tanıyan bir yöntem deneniyor. Instagram videolarındaki arkadaşlarınızı etiketlemek, arkadaşlarının normal fotoğraflarda nasıl etiketlendiğine benzer şekilde çalışacaktır. Kullanıcıların video etiketlemesini sağlayacak bir “Bu Videodaki Kişiler” listesine erişmek için küçük bir simgeye dokunuyorsunuz. Ancak, tercih edilen arkadaş listesini gösteren normal etiket seçeneklerinin yerine,…

Pazarlama İletişimi Nedir?
Marka İletişimi, Pazarlama İletişimi / 14 Eylül 2018

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama İletişimi Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kâr sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün / hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) planlanması, yönetimi ve denetimi çabalarıdır. Pazarlama genel anlamıyla; mal ve hizmetlerin, planlanarak yapılmış bir takım organizasyonlar aracılığı ile üreticilerden tüketicilere aktarıldığı süreçtir. Bu sürecin bir yanını oluşturan üreticiler ile diğer yanını oluşturan tüketiciler arasındaki karşılıklı ilişki,…

Marka İletişimi
Marka İletişimi / 7 Eylül 2018

Marka İletişimi

Markaların tüketiciler ile olan iletişimi, araştırmacılar açısından uzunca yıllardır üzerinde çalışılan ve cevap bulunmaya çalışılan bir konu olmuş ve pazarlama iletişimi çalışmaları, pazarlama faaliyetlerinin önemli bir yanını oluşturmuştur. İletişimi, alıcı ve verici arasında sinyaller şeklinde olan ve bir gürültü kaynağına maruz kalan mesajlar şeklinde bilimsel olarak tanımlamıştır. Bu en basit ve en çok kullanılan tanımdan yola çıkarak, markalar belli bir…

Reklamlarda (Marka Kişiliği Oluşturmada) Kullanılan Arketipler
Marketing / 7 Eylül 2018

Reklamlarda (Marka Kişiliği Oluşturmada) Kullanılan Arketipler

Arketiplerin marka kişiliği oluşturmak için pazarlama iletişiminde kullanımından çok daha önce diğer sanat ve iletişim alanlarında kullanıldığı bilinmektedir. Arketiplerin izini takip eden araştırmacılardan Joseph Camphell “The Hero with a Thousand Faces” (Bin Yüzlü Kahraman) isimli ünlü klasik kitabında; Antik dönem insanlarının efsanelerini ve farklı kültürleri araştırmasının sonucunda bütün efsanelerin tek bir örnek çizgi üzerine kurulduğunu veya hepsinin tek tip efsane…

Marka Kişiliğinin Oluşturulmasında Reklamın Rolü
Agency, Marka Yönetimi, Marketing / 7 Eylül 2018

Marka Kişiliğinin Oluşturulmasında Reklamın Rolü

1980’lerde Amerikan Advertising Research Foundation (ARF) tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçları yıllar içinde diğer araştırmacılar tarafından yürütülen benzer araştırma sonuçları ile tutarlılık göstermiştir. Araştırmalara göre, reklamın beğenilmesi reklamın etkinliğine dair bir ölçü olarak değerlendirilmiş ve sonuç olarak etkili reklamların marka hakkında anlamlı ve önemli bir şeyler söyleyen reklamlar olduğu görülmüştür. marka kişiliğinin yansıtılmasında ilk adımın başarılı bir reklam ile gerçekleştiği…

Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi
Marka Yönetimi / 6 Kasım 2017

Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi

Marka kişiliği, markayla ilişkili insan özellikleri setidir ve bu özellikler fonksiyonel ve sembolik anlamlar taşırlar. Marka kişiliğinin oluşumunda işletme tarafından yapılan tutundurma faaliyetleri, tüketiciler açısından ürünün dolayısıyla markanın fonksiyonel kullanımına olan katkısının yanı sıra, sembolik olarak da konumlandırılmasına hizmet ederler. Halihazırda, gelişen teknoloji ve pazar olanakları çerçevesinde günümüz koşulları dikkate alındığında, ürünler arasındaki kalite uçurumunun kapandığı; ancak, markalar arasındaki rekabette…

Marka Kimliği, Marka İmajı ve Marka Faydası
Marketing / 5 Kasım 2017

Marka Kimliği, Marka İmajı ve Marka Faydası

Marka kişiliği ile ilgili birçok çalışma marka kişiliğini, marka kimliğinin ve marka imajının önemli bir bileşeni olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda marka kişiliğinin, marka kimliğinin çok önemli bir yönü ve bileşeni olarak değerlendirmekte, ancak bu konuda geliştirilen ölçeklerin marka kişiliğinden ziyade, marka kimliğinin de özelliklerini değerlendirdiğini ifade etmektedir. Marka kimliği kavramını, hedef kitle ile kurulan ilişki vasıtasıyla oluşan marka ile ilgili…

Marka Yönetimi / 5 Kasım 2017

Marka Kişiliği

Tüketici tercihleri üzerinde etkili olan, marka ve insan kişiliği arasındaki ilişkinin açıklanmasında kullanılan marka kişiliği ölçeklerinin belirli bir amaca yönelik olarak geliştirilen ve insan kişiliği ölçeklerine dayanarak geliştirilen olmak üzere iki grupta ele alındığını belirtmektedir. Belirli bir amaca yönelik geliştirilen ölçekler, spesifik konuları araştırmak amacıyla hazırlanması nedeniyle genel uygulamalarda güvenilirlik ve geçerlilik açısından tartışmalı olabilirler. İkinci grup çalışmalar ise insan…

Marka Yönetimi / 5 Kasım 2017

Marka Kavramı

Gelişen teknolojiyle birlikte küreselleşen dünyada giderek bilinçlenen tüketicilere, ürünler arasında tercih yaparken gözettikleri kriterleri öne çıkaran bir takım standartlara sahip ürünler sunan firmalar, kendi standartlarını yansıtacak bir araca ihtiyaç duymaktadırlar. Marka kavramı bu ihtiyacı karşılayan araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalaşmanın tarihi her ne kadar modern pazarlamanın gelişiminden çok daha öncesine dayansa da günümüz pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmının markalaşma çabaları…

Agency, Marka Yönetimi / 27 Ekim 2017

Markaların Stratejik Fonksiyonları

Sahiplik işareti olarak marka: Marka adına pazarlama faaliyetlerini kimin yürüttüğünü bir seferde göstermenin bir yoludur. Bu, entelektüel sermayenin yeterince korunmadığı durumlarda ürünün formülünü korumaya yönelik bir girişimdir ve aynı zamanda müşterinin aldığı ürünün perakendeci mi yoksa üretici markası mı olduğunu anlamasını sağlar. Farklılaştırma aracı olarak marka Güçlü bir marka şüphesiz ürünü benzer ürünlerden farklılaştıracaktır ama güçlü bir markaya sahip olmak yeterli…

Devlet Okulu ve Özel Okul Arasındaki Farklar
Eğitim Pazarlaması / 10 Şubat 2016

Devlet Okulu ve Özel Okul Arasındaki Farklar

Özel okullar, bilgiyi üretip, sosyal yapının gereksinimlerine göre örgütlenip pazarlanabilen örgütlerdir. Günümüzde özel okullarda öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi pazarlamasına verilebilecek güzel bir örnektir. Devlet okullarından farklı olarak işletme statüsüne sahip olan özel okullar, sahip ya da sahipleri, yönetim kurulları olan örgütlerdir. Bu anlamda işletme fonksiyonlarının hepsi, pazar koşulları içerisinde değerlendirilmektedir. Özel okullar, işletmecilik anlayışıyla yönetildiğinden, değişimlere uyum…

Eğitim Alanında Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Eğitim Pazarlaması / 8 Şubat 2016

Eğitim Alanında Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Pazarlama Stratejisi, bir kurumun pazarlama amaçlarına ulaşmak için kullandığı pazarlama mantığıdır. Seçilen amaçlara ulaşmada izlenecek yolları gösterir. Pazarlama planlamasının can damarıdır. Kurumların pazarlama faaliyetleri sonucunda elde etmek istedikleri amaçlara ulaşmak için kullandıkları mantık, kurumların pazarlama stratejisini gösterir. Bu strateji, birbirine bağlı ve etkileşimli iki ana grup stratejiyi kapsamaktadır. Hedef pazarları, pazarlama karışımını ve pazarlama harcamalarını kapsayan “kurum içi faktörlerle ilgili…

Marka Yapılandırma Stratejileri
Creativity, Media / 5 Şubat 2016

Marka Yapılandırma Stratejileri

Marka kavramının önemi uzun bir süre yeterince anlaşılamamıştır. Yöneticiler bir firmanın isminin o firmanın önemli bir varlığı olduğunu, 1980’li yıllarda farkına varmaya başlamıştır. Bir markanın finansal değeri anlamına gelen “marka değeri” üzerine makalelerin yayınlanmaya başlanması o dönemde söz konusu aydınlanmaya öncülük etmiş ve bu gelişme günümüzün büyük markalarının güçlü konumlarına ulaşmasına yol açmıştır. Marka değerinin öneminin farkına varılması her ne…

Marka İsmi
Marka Yönetimi / 5 Şubat 2016

Marka İsmi

Marka ismi seçmek, marka kişiliği ve marka değerini oluşturmada atılacak ilk adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka ismi ürünü tanımlamakla kalmaz aynı zamanda ürünün ifade ettiği anlamlar ve sembollerden oluşan zengin bir içeriği de kapsar. Başarılı bir şekilde geliştirilen ve yönetilen marka isimleri tüketicilerin marka ismiyle değer veya marka özvarlığı yarattığı, markanın sahibi olduğu firmanın oldukça yüksek değerli bir varlığı olabilir….

Marka Kimliği
Marka Yönetimi / 3 Şubat 2016

Marka Kimliği

Kimliğin, genel kullanımı açısından, kelime anlamı “insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü” veya “herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır. Marka kimliği, marka imajı ile yakın bir ilişki içerisinde olmasına karşın bu iki kavram birbirinden farklı ve genellikle birbiriyle karıştırılan kavramlar olmuşlardır. Marka kimliği ve marka imajı arasındaki…

Marka Kişiliği
Marka Yönetimi / 2 Şubat 2016

Marka Kişiliği

Marka kişiliği kavramı, markaların da insanlar gibi birer kişiliklerinin olduğu düşüncesinden doğmuştur. Bu nedenle marka kişiliğini daha iyi anlayabilmek öncelikle kişiliğin davranış bilimlerindeki konumunu anlamayı gerektirmektedir. Marka kişiliği, bir markaya duygusal değer kazandırılmak istendiğinde kullanılan en önemli araçlardandır. Marka kişiliği hakkında tüketici veya firma açısından değerlendirilip değerlendirilmemesine bağlı olarak farklı tanımlar mevcuttur. Markaların da genç, olgun, enerjik, yenilikçi, yaratıcı, yardımsever,…

Marka Kişiliğinin Faydaları
Marka Yönetimi / 10 Ocak 2016

Marka Kişiliğinin Faydaları

Markaların etkileyici ve kendi yapılarına uygun bir kişilikleri var ise tüketiciler ile aralarında kurdukları duygusal bağı önemli ölçüde güçlendirebilirler. Bir kişiliği olan markalar bir anlamda tüketicilerin kendi kişiliklerini yansıtmada anlam yapılandırıcı olarak hizmet ettiklerinden tüketicilere çekici gelirler. Firmalar için marka kişiliği, farklılaştırma, konumlandırma ve tüketiciler ile arasında duygusal bağlar inşa etmede kullanılan bir araçtır Özellikle batı toplumundaki kadın ve erkeğin…