Marka Yönetiminin Yeni Kuralları

Teknolojinin gelişmesi, dijital medya kullanımının yaygınlaşması, bilgi edinme yöntemlerimizin ve tüketim alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte marka yönetiminin kuralları da yeniden yazıldı. Ülkemizde internet kullanım oranının %73’e ulaştığı da göz önünde bulundurulduğunda; en güçlü markaların bile dijital dünyada önemli bir yer edinmelerinin gerekliliği oldukça açık. Dijital markalaşma içinse hedef kitleyi çok iyi tanıyarak; hangi kanallardan, ne tür…

Marka Kişiliğinin Oluşturulmasında Reklamın Rolü

1980’lerde Amerikan Advertising Research Foundation (ARF) tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçları yıllar içinde diğer araştırmacılar tarafından yürütülen benzer araştırma sonuçları ile tutarlılık göstermiştir. Araştırmalara göre, reklamın beğenilmesi reklamın etkinliğine dair bir ölçü olarak değerlendirilmiş ve sonuç olarak etkili reklamların marka hakkında anlamlı ve önemli bir şeyler söyleyen reklamlar olduğu görülmüştür. marka kişiliğinin yansıtılmasında ilk adımın…

Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi

Marka kişiliği, markayla ilişkili insan özellikleri setidir ve bu özellikler fonksiyonel ve sembolik anlamlar taşırlar. Marka kişiliğinin oluşumunda işletme tarafından yapılan tutundurma faaliyetleri, tüketiciler açısından ürünün dolayısıyla markanın fonksiyonel kullanımına olan katkısının yanı sıra, sembolik olarak da konumlandırılmasına hizmet ederler. Halihazırda, gelişen teknoloji ve pazar olanakları çerçevesinde günümüz koşulları dikkate alındığında, ürünler arasındaki kalite uçurumunun…

Marka kişiliği

Tüketici tercihleri üzerinde etkili olan, marka ve insan kişiliği arasındaki ilişkinin açıklanmasında kullanılan marka kişiliği ölçeklerinin belirli bir amaca yönelik olarak geliştirilen ve insan kişiliği ölçeklerine dayanarak geliştirilen olmak üzere iki grupta ele alındığını belirtmektedir. Belirli bir amaca yönelik geliştirilen ölçekler, spesifik konuları araştırmak amacıyla hazırlanması nedeniyle genel uygulamalarda güvenilirlik ve geçerlilik açısından tartışmalı olabilirler.…

Marka Kavramı

Gelişen teknolojiyle birlikte küreselleşen dünyada giderek bilinçlenen tüketicilere, ürünler arasında tercih yaparken gözettikleri kriterleri öne çıkaran bir takım standartlara sahip ürünler sunan firmalar, kendi standartlarını yansıtacak bir araca ihtiyaç duymaktadırlar. Marka kavramı bu ihtiyacı karşılayan araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalaşmanın tarihi her ne kadar modern pazarlamanın gelişiminden çok daha öncesine dayansa da günümüz pazarlama faaliyetlerinin…

Markaların Stratejik Fonksiyonları

Sahiplik işareti olarak marka: Marka adına pazarlama faaliyetlerini kimin yürüttüğünü bir seferde göstermenin bir yoludur. Bu, entelektüel sermayenin yeterince korunmadığı durumlarda ürünün formülünü korumaya yönelik bir girişimdir ve aynı zamanda müşterinin aldığı ürünün perakendeci mi yoksa üretici markası mı olduğunu anlamasını sağlar. Farklılaştırma aracı olarak marka Güçlü bir marka şüphesiz ürünü benzer ürünlerden farklılaştıracaktır ama güçlü…

Marka İsmi

Marka ismi seçmek, marka kişiliği ve marka değerini oluşturmada atılacak ilk adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka ismi ürünü tanımlamakla kalmaz aynı zamanda ürünün ifade ettiği anlamlar ve sembollerden oluşan zengin bir içeriği de kapsar. Başarılı bir şekilde geliştirilen ve yönetilen marka isimleri tüketicilerin marka ismiyle değer veya marka özvarlığı yarattığı, markanın sahibi olduğu firmanın oldukça…

Marka Kimliği

Kimliğin, genel kullanımı açısından, kelime anlamı “insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü” veya “herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır. Marka kimliği, marka imajı ile yakın bir ilişki içerisinde olmasına karşın bu iki kavram birbirinden farklı ve genellikle birbiriyle karıştırılan kavramlar olmuşlardır. Marka…

Marka Kişiliği

Marka kişiliği kavramı, markaların da insanlar gibi birer kişiliklerinin olduğu düşüncesinden doğmuştur. Bu nedenle marka kişiliğini daha iyi anlayabilmek öncelikle kişiliğin davranış bilimlerindeki konumunu anlamayı gerektirmektedir. Marka kişiliği, bir markaya duygusal değer kazandırılmak istendiğinde kullanılan en önemli araçlardandır. Marka kişiliği hakkında tüketici veya firma açısından değerlendirilip değerlendirilmemesine bağlı olarak farklı tanımlar mevcuttur. Markaların da genç,…