Reklamların Başarılı Olmasına Destek Olacak 13 Girişim

Reklamların Başarılı Olmasına Destek Olacak 13 Girişim

Reklamcılıkta hedef kitlenin dikkatini belirli bir yönde reklama ve dolayısıyla ürüne çekebilmek ve hedef kitleyi belirli ve istenen bir davranışa doğru yönlendirebilmek her zaman için kolay gerçekleşebilecek bir durum değildir. Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına seslenecek ve onu harekete geçirecek bir reklam içeriği oluşturabilmek yaratıcı çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır.58 Reklam etkisinin ortaya çıkmasında yaratıcı strateji yaşamsal bir role sahiptir. Markaya yönelik değer önerisinin ve kimliğe bağlı marka konumlandırmanın reklam fikrine dönüştürülmesi ve yapım uygulamaları ile hedef kitleye sunulacak hale getirilmesi, yaratıcılıkla biçimlendirilmektedir. Bu anlamda reklamların başarılı olmasına ve tüketicilerle çarpıcı ve doğru izlenim oluşturulmasında yaratıcı uygulamalar belirleyicidir.

Reklamların başarılı olmasına götüren yöntem reklam stratejisidir. Reklam mesajı genellikle hedef tüketicilerin, korku, vatanseverlik, aşk, nefret, ihtiras, mizah v.b. türde psikolojik gerilmeler uyandıran hitap etme yaklaşımlarına dayandırılarak tasarlanır. Yapılan araştırmalar, hedef tüketicilerin reklama olan ilgilerinin reklamın başında en yüksek noktada olduğunu, reklamın sonuna doğru ise azaldığını göstermektedir. Bu açıdan hedef tüketicinin reklamın başında uyarılması daha etkili olmaktadır. Etkili iletişim açısından bir reklam mesajının önce hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını uyarması, daha sonra da bu uyarılan ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini açıklaması mesajın etkisini arttırmaktadır.

Reklam mesajının, izleyicilerin ona ulaşma gayretlerine değecek derecede ilginç olması ancak mesajın bireyin hafızasında yer etmesiyle mümkündür. Hafıza, reklamcılıkta yaratıcı stratejilerin dayandığı temel taş işlevini görür. Eşsiz denecek kadar yaratıcı olan ve tüketiciler için değer ifade eden bilgi, düşünce ve kavramlar sunan reklam, günümüzün düzensiz yayın araçları ortamında en etkili araç olma niteliğine sahiptir.

Mesajı belirleyen faktörler özenle incelendikten sonra, mesaj stratejisinin ilk evresini oluşturan ve ne söyleyeceğini belirleyen yaratıcı strateji konusu ele alınır. Yaratıcı strateji oluşturulurken tanıtımlarının başarılı olmasına katkıda bulunacak bazı girişimler yapılması gerekmektedir. Aşağıda bunlar sıralanmıştır;

1.Tüketicilere sormak:

Her yeni ürün ya da hizmetin özenli tüketici araştırması aracılığıyla belirlenen kendi var oluş nedeni bulunur. Ürünün olası temel kullanıcılarına kendi gereksinimlerini dile getirme fırsatı vermek.

2.Tüketicilerle görüşmelerinizi sürdürün:

Temel gerekçelere değinin. Satın alma kararına götüren birden çok etmen vardır. Ürün ise bir tanedir. Ambalaj, ürün terminolojisi fiyat ve reklam diğer etmenler arasında sayılabilir. Önemli olanın tanıtımın parçaları değil bütünlüğü olduğunu unutmayın.

3.Pazarda tüketicilerin tepkilerini izleyin:

Pazar alışverişin yapıldığı her yeri içine alır. Eğer ürünü rafa çıkarmanın maliyeti yüksekse o koşulları yaratmayı deneyin.

4.Yanlışlardan ders alın:

Benzeri ya da aynı ürünle başkalarının uğradığı başarısızlıklar sizi yolunuzdan döndürmesin. Ürünün kendisiyle ilgili olmayan çeşitli sorunlarla karşılaşmış olabilir. Önce bu sorunların neler olduğunu bulun, sonra onları aşmaya çalışın.

5.Var olan ürünlerin kusurlarını arayın:

Kumaşları sertleştiren deterjanlar için yumuşatıcıları devreye sokun.

6.Değişen pazardan gözlerinizi ayırmayın:

Pazar araştırma kurumlarından sendikalara, basın yayın araçlarından ticari derneklere ve reklam ajanslarına kadar çeşitli kurumlarca yayımlanan en son tüketici raporlarını inceleyin. Nüfusun coğrafi, demografik, psikolojik değişimleri yeni yaşam biçimleri ve yeni satın alma eğimleri için ortam hazırlar.

7.Değişen pazarda, ekonomiden gözlerinizi ayırmayın:

Refah dönemlerinde ürün ve hizmetlere olan yeni talepler artar. Öte yandan durgunluk dönemleri de bir dizi pazarlama fırsatı sunar.

8.Eski ürünler için yeni kullanım alanları bulun:

Pek çok ürüne yeni uygulama alanları yaratılarak yaşamlarına taze katılmıştır. Yapılan reklam dizeleriyle 150 yeni kullanım alanı bulunduğu duyurulan karbonat satışları birden dirilivermiştir.

9.Ürün dizisini yaygınlaştırın:

Yeni bir ürünü pazara çıkarmanın en basit ve başarısı kanıtlanmış yollarından biri budur. Hazır kurulu dağıtım kanalları yardımıyla üretici firma rakipleri bir sayı geride bırakabilir. Çeşitlilik yüzünden kendi bölümleri arasında rekabet körüklense bile büyük şirketlerin ürün dizelerine yeni markalar eklemelerinin nedeni budur.

10.Hizmet alanınızı genişletin:

Markanızı yaymanın bir yolu da ürüne hizmetler eklemektir. Oto servislerinin yanında yedek parça satımı buna bir örnek olarak gösterilebilir.

11.Ürünü yenileyin:

En küçük bir başkalaşımın bile satışlara büyük etkisi olur. Çoğu zaman tüketiciler değişikliği ilerleme olarak görecekler ya da son çıkanı yeni ürün diye algılayacaklardır. Yenilikler ambalajı büyütmek, kullanımı kolaylaştırmak, etiketini yenilemek, tasarımını değiştirmekle ürünün yoğunluğunu, rengini, kokusunu, ağırlığını değiştirmekle fiyatını indirmek, yükseltmek ikisi bir arada uygulamasıyla adını yenilemek, başına sonuna ek getirmekle yapılabilir.

12.Kendi sezgilerinize saygı duyun:

Yeni bir ürün için esinlemeler her an her yerde olabilir. Örn: evde, iş yerinde ya da oyunda alışıldık bir işinizi yerine getirirken birden bunu daha iyi yapmanın yolu kendini çağrıştırabilir. Esinlemeleriniz her ne olursa olsun bir anlık fikirler diye yabana atmak yerine onları her açıdan ele alıp inceleyin.

13.Sabırlı olun:

Yeni bir ürünün pazara yerleşmesi dört ile altı ay kadar sürer. Yeni bir ürünün tanıtımı için sizin harcadığınız zamanın pazar payını oturmuş bir ürün için ayıracağınız zamandan yaklaşık iki kat çok olduğunu unutmayın. Reklamların başarılı olmasına katkıda bulunacak 13 bilgiyi sizin ile paylaştık.

Yazı Etiketleri: