En Önemli Gerilla Pazarlama Kuralları

En Önemli Gerilla Pazarlama Kuralları

Gerilla pazarlama planları bu amaçlara ulaşmak için “Nasıl yapılır?” sorularının sorulduğu planlardır. Küreselleşen dünyada reklam verenler, mevcut müşteriyi elinde tutmak ve yeni müşteriler ile marka varlığını devam ettirmek için farklı pazarlama tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. Gerilla pazarlamacılarının uymaları gereken 10 Gerilla Pazarlama kural şunlardır:

1- Amaç:

Gerillalar, sadece kişisel bir bakış açısıyla hoşlandığı ve hoşlanmadığı bir konu olarak değil, belirli hedeflere ulaşmak amacıyla stratejik bir araç olarak tasarımı kullanmalıdır. Gerillalar, gereksiz süslemeden kaçınmalıdır. Gerilla pazarlama çalışmalarında sayfa üzerindeki her işaret bir amaca hizmet etmelidir. Gerillalar, belirli bir kitleye istenen mesajın iyi bir şekilde nasıl iletileceğini göz önünde bulundurarak tasarım yapmalıdırlar. Gerilla pazarlama tasarımı; mesajın, hedef kitlenin ve rekabetin dikkatli analizine dayalı bir plan ile başlamalıdır.

2- Tanınma:

Gerilla pazarlamacılar bir kalabalık içinde kaybolmayı reddederek işe başlamalıdır. Rakipleri ile karıştırılmayı reddetmelidirler. Gerillalar, müşterisinin ve potansiyel hedef kitlesinin her gün binlerce rakip mesajın bombardımanı altında olduğunun farkında olmalıdır. Bu doğrultuda gerillalar renkleri ve yazı tiplerini seçerler diğer imajlardan kolayca ayırt edilebilecek bir mesaj oluştururlar ve bunu hedef kitlelerine yansıtırlar. Onların tasarımları firmalarının pazarlama imajıyla tutarlı bir görüntü oluşturmalıdır.

Tutarlılık; basılı ve online iletişim boyunca benzersiz bir renk, sembol ve plan kombinasyonu kullanılarak elde edilir.

3- Okunabilirlik:

Gerillalar, okuyucularının kolay okumadan yana olduklarını ve dikkatlerinin araya giren herhangi bir şeyle sabote edildiğini bilmektedir. Gerillalar; yazı tipi ve boyutu, satır aralığı seçenekleriyle ayrıca harf karakteri ile yakından ilgilenerek hedef kitlenin verilen mesajı kolaylıkla okumasını ve anlamasını sağlamalıdır.

4- Vurgu:

Gerillalar mesajın bilgisini anında tanınabilir yapmak için vurgu araçları kullanırlar. Gerillalar; sadece yazı tipini, boyutunu, stilini ya da rengini değiştirmeyi yaptıkları çalışmayı dekoratif göstermekten ziyade önemli bilgileri vurgulamak için yapmalıdır.

5- Basitlik:

Gerilla pazarlamacılar; yazılar, notlar, bültenler ya da öneriler gibi genişletilmiş metni okurken okuyucunun dikkatinin daha çabuk dağıldığının farkındadır. Bu nedenle, gerillalar okuyucu ilgisini korumak için alt başlıklar, listeler ve kenar gibi teknikler kullanırlar. Bunu yaparken de ‘az daha çoktur’ mantığına dayanarak hareket etmelidir.

6- Anında İletişim:

Gerilla pazarlamacılar hikâyelerini, kelime ve cümleler yerine görseller ile anlatmaya çalışmaktadır. Bu nedenle gerilla pazarlama çalışmalarında görsellik ön planda olmalıdır.

7- Verimlilik:

Gerillalar, müşterilerine ve potansiyel müşterilerine mümkün olan en düşük maliyetle en yüksek sayıda bilgiyi, maksimum miktarda iletebilecek olan iletişim tasarımlarını seçmeye dikkat etmelidir.

8- Sınırlamalar:

Gerilla pazarlama çalışmalarında da bazı sınırlamalar vardır. Gerilla pazarlama çalışmalarında tasarımda meydana gelen bir planlama eksikliği ya da anlam eksikliği her zaman telafi edilememektedir. Gerilla pazarlama çalışmalarında renkler, çekici düzenlemeler, süslü yazı tipleri mümkün olan en düşük maliyetle, doğru zamanda, doğru kitleye teslim edilmelidir; ancak iletilen mesaj bir anlam içermiyorsa tüm bu çalışmalar değersizdir.

9- Görevlendirme:

Gerilla pazarlamacılar, uzun ömürlü logolar, şablonlar ve tasarım öğeleri oluşturmak için profesyonel fotoğrafçılar ve tasarımcılarla çalışmalıdır. Ancak üretimin çoğunu kendileri yapmalıdır.

10- İşçilik:

Gerilla pazarlamacılar, tasarımların bütünlüğü konusunda kararlı olmalıdır. En küçük bir detayın kendi mesajlarını zayıflatacağının farkında olmalıdırlar. Bu nedenle yaptıkları çalışmaya her şeyi sığdırma anlayışı yerine gereksiz fikirleri, cümleleri ve kelimeleri ortadan kaldırarak mesajlarını iletmelidirler.

Gerilla Pazarlama Planı

Pazarlama planı ve stratejisi gerilla pazarlamanın en çok önem verdiği noktalardan biridir. Başarılı olan şirketlerin hepsinde ortak olan noktalardan birisi pazarlama planlarını başarılı bir şekilde hazırlamış olmalarıdır. Şirketler bu başarılı pazarlama planlarıyla hedef kitleyi kendilerine çeker, yakalar ve tekrar kendilerine gelmelerini sağlar. Bu yüzden gerilla pazarlamada pazarlama planı işletmenin yaşam sigortasıdır.

Pazarlama planları birim içinde iletişimin etkin olarak yürütülmesine ve birbirleri ile uyumlu alt sistemlerde amaç birliği sağlayarak sistemin etkin olarak kurulmasına yardımcı olan unsurlardır. Tıpkı diğer pazarlama planlarında olduğu gibi gerilla planının da amacı karlı müşterileri etkilemek ve elde tutmanın yollarını belirlemektir. Gerilla pazarlama planları bu amaçlara ulaşmak için “Nasıl yapılır?” sorularının sorulduğu planlardır.

“İyi bir gerilla pazarlama planının yüksek satışlar için önemli bir başlangıç noktası olduğunu savunulur. Gerilla pazarlamanın planı hazırlandığında, firmanın ulaşmak istediği amaçları, sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri, hedef kitlesinin şu anki ve olası ihtiyaçları ile pazardaki yükselen trendler doğrultusunda günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. Bu uygulama işletmenin sunmuş olduğu hizmet ya da ürünlerinin pazarda doğru bir şekilde konumlandırılabilmesi açısından önemli ipuçları verecektir”.

Doğru müşteriyi, tam onların size ihtiyaç duyduğu anda çekebilmek iyi planlanmış bir pazarlama stratejisi gerektirir. Bazı danışmanların ya da pazarlama yöneticilerinin uygulamalarını bir pazarlama planları olmadan yürütmeleri işlerin yığılmasına ve kargaşaya yol açmaktadır. Pazarlama planı yaratmak için düzinelerce yöntem bulunabilir ancak gerilla bunu basit tutar.

Yazı Etiketleri:

Leave a comment