Dijital Medya Reklamcılığı ile Kitlenizi İkna Edin

Dijital Medya Reklamcılığı ile Kitlenizi İkna Edin

Reklam, bütünleşik pazarlama iletişiminin, üretici-tüketici arasındaki mesafenin artması ile gün geçtikçe önem kazanan parçalarından biri olmuştur. Reklam yalnızca ürün/hizmet satışını sağlamak yahut arttırmak için tüketiciyi manipüle eden bir yöntem değildir. Üreticinin tüketiciyle konuşabildiği, kendisini ve ürettiklerini anlatabildiği, neyi, neden, nerede, hangi koşullarda, kime, niçin ürettiğini hedef kitlesine açık bir şekilde anlatabildiğidir. Dijital medya reklamcılığı, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda yer edinmiştir. Dijital medya reklamlarının geleneksel reklamlardan farklı olarak, bu mecrada yayınlanan reklamların tüketici tarafından seçilmesi tüketiciyi ikna etme gücünü arttırmaktadır.

Reklamın etkili bir şekilde iletişim biçimi olarak bir firmalara, markalara ya da şahıslara yönelik başlıca görevleri bulunmaktadır. Reklam, bilgi vermekte, hatırlatma, ikna etmekte ve değer katmaktadır. Bunların genel olarak amacı satışları arttırarak marka bağlılığı yaratmaktır. Buradan hareketle reklamın fonksiyonlarını bilgilendirme ve haber verme, ikna etme, talep yaratma, hatırlatma, değer katma fonksiyonu olarak ifade etmek mümkündür.

Bilgilendirme ve Haber Verme

Reklam sayesinde tüketicinin bilgilendirilmesi ve ürün/hizmeti tanıması, doğru seçim yapabilmesi sağlanmaktadır. Tüketicinin satın almış olduğu ürün/hizmeti iyi tanıyabilmesidir. Bunlarla ilgili olarak düzgün ve net bir şekilde bilgilendirilmesi, bilinçli şekilde seçim yapabilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda reklamlar, üretici firmaların ya da markaların tüketicilere ürün/hizmetleri hakkında açıklayıcı bilgiler vermesi ve ürün/hizmetin elde edilebilirliği, kullanım amacı ve yöntemi hakkında tüketicilerin bilgi sahibi olmaları son derece önemlidir. Aynı zamanda ürün/hizmetlerin farklı kullanım biçimlerinin gösterilmesi, fiyat değişikliklerinin ve indirim kampanyalarının duyurulması, ürün/hizmetin nasıl ve ne şekilde çalıştığının anlatılması, ürünle ilgili servislerin tanıtımı ve tüketicilerin belirli konulardaki endişelerini giderme gibi hususlarda etkin olarak kullanılmaktadır.

İkna Etme

İkna etme, firma ve markaların pazarda rekabetin yoğun olduğu ortamlarda tüketicilerin marka tercihini geliştirmeye, rakip markalara olan tutumu değiştirmeye, ürün algılamalarını geliştirme ve değiştirmeye, markanın denenmesini sağlamaya yöneliktir. Örneğin “Hiçbir sabun Hacı Şakir’den daha saf ve daha doğal değildir, “fark göremiyorum, farkı fiyatı” gibi sloganlar bu fonksiyon için örnek gösterilebilir. Reklamların ikna etme fonksiyonu, günümüzün 47 modern reklamcılığın temel amacı olarak görülmektedir. Reklamlar genel olarak imaj yaratmayı ilke edinip hedeflediğinden dolayı reklamı yapılan ürün/hizmetlerle mutluluk ve başarı gibi arzulanan koşullar arasında bir bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Reklam bir ikna etme olayıdır ve duygusal cazibelere, dramatik ve komik imajlara ve kimi zamanda bireylerdeki korku ve arzuların sömürülmesine dayanmaktadır.

Talep Yaratma İşlevi

Reklama konu olan ve aynı zamanda talep edilen ürün/hizmetler sınırsız denecek kadar çoktur; tüketiciler de birbirlerinden çok farklı niteliklere, isteklere, ihtiyaçlara ve davranış tutumlarına sahiptirler. Tüketici, bu kadar çeşit ve rekabet arasında kaldığı zaman tüketiciye reklam; kıyaslayabilme, bilgilenme ve seçebilme şansı vermektedir. Reklam yalnızca bilgi vermenin haricinde duygusal öğeleri de kullanarak, markayı ezberletmek suretiyle, eş değer olan ürün/hizmetle ilgili diğer markaların hatırlanabilirlik oranlarını minimum seviyeye indirerek, mümkün ise yok ederek onlardan boşalan yere kendi markasını konumlandırmak ve tüketicide marka bağımlılığı yaratarak o ürün/hizmete karşı talep var ise onu artırmayı, yoksa talep yaratmayı amaçlamaktadır.

Hatırlatma

Reklam, bir firmanın ya da markanın, ürün/hizmetin ya da markanın tüketicilerin hafızasında taze olarak kalmasını sağlamak adına da kullanılmaktadır. Reklamın hatırlatma fonksiyonu özellikle ürün/hizmetin olgunluk ve gerileme dönemlerinde tüketicileri ürünü düşünür halde tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Reklam, reklamı yapılan markanın tüketicinin zihninde canlı olarak kalmasını sağlamakta ve ürün/hizmete ihtiyaç duyulduğu an, geçmişteki reklamın etkisi ile o markanın satın alınacak marka adayı olarak tüketicinin aklına gelmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra reklam, yakın zaman içerisinde bir markayı satın almamış olan tüketicilere onun varlığını ve niteliklerini hatırlatarak, tüketicinin tercih ettiği başka marka tercihini değiştirmede etkili bir yol olmaktadır. Dijital medya reklamcılığı; yenilikçi, eğlendiren, bilgilendiren, zengin bir deneyim sunarak tüketici ile samimi bir dil kullanarak, ona seçenekler sunmaktadır.

Değer Katma

Firma ve markaların hem rekabet ortamında hem de hedef kitlelerin fazlalığı karşısında farklılaşmak ve tüketicinin aklında kalabilmek adına ürün/hizmetlerin özellikleri dışında başka özelliklere de sahip olmak durumundadır. Prestij, trend sahibi, üst statüye ait olma, havalı gösterme, daha saygın ve karizmatik olma gibi ürün/hizmete yüklenebilecek sayısız değerler hedef kitlenin özellikleri ile bağdaşması gerekmektedir.

Tüketicilerin ihtiyaçlarının sınırsız olması ve gelişen internet, iletişim teknolojilerinin bir sonucu olarak pazarlama teknik ve reklam yöntemleri de değişim göstermiştir. Dijital reklam sistemleri, sağlamış olduğu etkili segmentasyon ve hedefleme olanakları ile ölçülebilir ve kolay bir şekilde yenilenebilmektedir. Bu yapısı diğer mecralarda gerçekleştirilen reklam çalışmalarından çok daha etkili sonuçlar üretebilmektedir. Teknolojik gelişmelerin sonucunda yeni interaktif iletişim araçları meydana gelmiştir. Bu yeni interaktif araçlar, gerek firmaların kendi içinde gerekse potansiyel tüketiciler ve diğer firmalarla, bulunulan yer, uzaklık gibi faktörlerin önemi kalmadan interaktif bir şekilde iletişime geçilmesi sağlanmaktadır. Firmalar ya da markalar bilginin teknolojik gelişmelerle değer kazandığını ve bu bilgileri üreterek, yayarak ve yeri geldiğinde kullanarak küresel rekabette başarıyı yakalayabileceklerdir. Dijital reklam; ürün/hizmetleri tüketicilere hızlı ve kolay bir şekilde potansiyel tüketici olabilecek geniş kitlelere tanıtılarak bu ürün/hizmetlerin ilgi görmesini ve böylelikle merak ve talep yaratabilmektedir. Geleneksel medyanın tüketici ile tek taraflı iletişiminin olmasının aksine dijital medya reklamcılığım interaktiftir ve etkileşim söz konusudur.

Dijital medya reklamcılığı; televizyon, radyo gibi iletişim araçlarında yapılan gelenekselleşmiş reklamların yanı sıra internet ortamında çevrimiçi olarak; sosyal medya sitelerinde, haber sitlerinde ve arama motorlarında kısa bir sürede potansiyel tüketiciye ürün/hizmetlerin tanıtılmasıdır. Bu tanıtımı yaparken doğru kişiye, doğru zamanda, doğru mesajların verilmesi gerekmektedir. Hedef kitleyi bölerek bölünmüş olan her alt kitleye, onları motive edici mesajların verilmesi dijital medya reklamcılığını etkili kılmaktadır.

Yazı Etiketleri:

Leave a comment