Tag: alışveriş

Tüketim Aracı Olarak Elektronik Alışveriş
Dijital Pazarlama, Pazarlama / 30 Ekim 2020

Tüketim Aracı Olarak Elektronik Alışveriş

Küresel ölçekte kolay, hızlı ve kapsamlı bir yayılma gücüne sahip olan İnternet geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçerek günlük yaşamı ve kültürel alanı hızlı bir şekilde dönüştürmektedir. Bu nedenle, diğer kitle iletişim teknolojileriyle birlikte İnternet, küreselleşmeyle ortaya çıkan yeni birçok baskın kültürel değerlerin dağıtıcısı ve taşıyıcısı konumundadır. İnternet nedeniyle kapitalist pazarın egemenliği siber ağlarda da gerçekleşmektedir. Tüketim aracı olarak elektronik…

Daha Fazla Blog Göster