Tüketim Aracı Olarak Elektronik Alışveriş

Tüketim Aracı Olarak Elektronik Alışveriş

Küresel ölçekte kolay, hızlı ve kapsamlı bir yayılma gücüne sahip olan İnternet geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçerek günlük yaşamı ve kültürel alanı hızlı bir şekilde dönüştürmektedir. Bu nedenle, diğer kitle iletişim teknolojileriyle birlikte İnternet, küreselleşmeyle ortaya çıkan yeni birçok baskın kültürel değerlerin dağıtıcısı ve taşıyıcısı konumundadır. İnternet nedeniyle kapitalist pazarın egemenliği siber ağlarda da gerçekleşmektedir. Tüketim aracı olarak elektronik alışveriş günümüzde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Günümüz insanlarının teknolojiye olan bağımlılığı ve hemen birçok şeyi sanal ortamlarda yaşamaları bireylerin kimliklerini ve tüketim aracı tercihlerini değişime uğratmıştır. Bugün tüketim aracı, insanlar için çok fazla bir gayret gerektirmeyecek kadar basit bir hal almıştır. Hemen birçok kişinin evinde veya işyerinde bulunan bilgisayarlar aracılığıyla talep edilen ürünler hızlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılmakta, farklı ürünler değerlendirilebilmekte ve referans grupların yorumlarına kolayca ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla, tüketici evden çıkmasına gerek kalmadan kendisini bekleyen yeni hazlar ve deneyimlerle tanışmaktadır. İnsanlar evlerinden istedikleri saatte kişisel bilgisayarları yardımı ile diledikleri ürünü sipariş edebilmekte, onlarca farklı markayı oturdukları yerden kıyaslayabilmekte, ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktaki yerlerde bulunan otellerden yer ayırtabilmekte, programlarına uygun buldukları uçuşları belirleyerek diledikleri havayolundan biletlerini alabilmekte, banka ve benzeri ödemelerini evlerinden gerçekleştirebilmektedirler. Hiç nakit para kullanmadan her türlü alışveriş yapılabilmektedir.

İnternet alışverişi, zaman ve mekâna bağlı değildir. Zaman ve mekân farklılıkları, olabildiğince ortadan kalkarak iç içe geçmişlerdir. Alışverişte fiziki engeller yoktur artık. Bu şekilde, post modern ya da sanal bir toplumun prototipi olmuştur. Bu olgu, pazarın ve tüketimin kendi içerisinde yaşadığı bir devrim olarak görülebilir.

Son yıllarda globalleşmenin de etkisiyle ulusal sınırları aşmakla sayıları her geçen gün daha da artan sanal mağazalar, tüm dünyada üretici ve tüketiciyi bir araya getirmiştir. Bu anlamda, internet üzerinden alışverişlerin artmasından sonra elektronik ticaret mağazalarında artışlar gerçekleşmiştir.

Elektronik ticaret ortamında pazarlama faaliyetlerinin başarısı

Başta web sayfası alan adının (domain) kolay akılda kalan, basit olması, web sayfa içeriğinin müşteri beklentilerine uygun bir biçimde olması, temel, basit ve güvenli işlemler yapılarak ürün satın almaya olanak sağlamasına bağlıdır. Dolayısıyla web sitesinin kullanıcı dostu olması ve tüketicilerden gelen talepler de göz önünde bulundurularak geliştirilmesi gerekmektedir. Web sitelerinin tüketicilerin ilgisini çekecek biçimde hazırlanması, içeriğinin zenginleştirilmesi, hedef kitlenin demografik, kültürel,.. vb. özelliklerinin dikkate alınması gibi unsurlar tüketicilerin web sitesini tekrar ziyaret etmesinde önem arz etmektedir. Tasarımı iyi yapılan web sitesi rakiplere üstünlük sağlamada önemli bir faktördür.

Değişen dünya koşulları ve büyüyen piyasa şartlarında çoğalan rekabetle beraber şirketlerin tüketiciye yönelik yaklaşım sergilemeleri kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda da üreticilerin büyüyen teknolojiyle yenilikleri takip etmeleri, değişikliği bir pazarlama prensibi olarak düşünerek tüketici temennisi ötesinde ürün ve hizmet yaratarak arzı kışkırtmaları ve böylece tüketici kitlelerini büyütmeleri gerekmektedir.

Yeni iletişim teknolojileri ve yaygınlaşan internet üzerinden satışlar pazarlamacılara, ürülerini talep edenleri geniş kalabalıklardan ayırarak kolayca bulabilme konusunda birçok fırsat yaratır. Örneğin sanal ortamlarda tüketicilerin dahil oldukları grupları takip edebilir ve alışveriş tercihlerini görebilirler. Kullanıcıların arama motorlarında aradıkları konulardan ilgi alanlarını tahmin edebilirler. Hatta işletmelerin, tüketicilerin online alışverişe yönelik sanal alışverişten korkma, kaygılanma gibi tavır ve davranışlarını çözümlemelerle anlama zorunluluğu bulunmaktadır. Böylece, işletmeler tüketicinin kararlarında büyük rol oynayacak stratejiler geliştirme şansını yakalayabileceklerdir. Tüketicileri online pazarlara çekecek stratejilerin geliştirilmesi neticesinde, online alışveriş yapan tüketicilerin sayısının her geçen gün daha da artacağı açıktır.

Yazı Etiketleri:

Leave a comment