Bir Ürünün Tanıtımında Reklamcılığın İlk 10 Rolü

Bir Ürünün Tanıtımında Reklamcılığın İlk 10 Rolü

1. Farkındalık:

Reklamcılığın önemli rollerinden biri, marka adı ve fiyatı gibi ürün veya hizmetlere ilişkin farkındalık yaratmaktır. Markanın kendine özgü özelliklerinin ön plana çıkarılmasıyla ürün veya hizmetlerin farkındalığı oluşturulabilir. Günümüzde yoğun rekabet nedeniyle sadece farkındalık yaratmak yeterli değil, aynı zamanda akılda bir farkındalığa da ihtiyaç var.

2. Bilgi:

Reklam, hedef kitleyi ürün hakkında bilgilendirmeye yardımcı olur. Bilgi vermek, ürün hakkında farkındalık yaratmakla yakından ilgilidir. Potansiyel müşteriler, ürün özellikleri ve kullanımları gibi bir ürün hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle ürün piyasaya sürüldüğünde veya ürün modifikasyonu yapıldığında ürün bilgisi çok gereklidir. Doğru ürün bilgileri, tüketicilerin satın alma kararlarında yardımcı olabilir.

3. İkna:

Ticari firmalar benzer ürünler sunduklarında, firma müşterileri sadece ürünün kullanılabilirliği konusunda bilgilendirmekle kalmamalı, aynı zamanda onları satın almaya ikna etmelidir. Pazarlamacılar, ikna edici mesajlarla, ürünlerinin piyasadaki diğerlerine kıyasla üstünlüğüne ilişkin nedenler sunmaya çalışırlar. İkna, yaratıcı reklam mesajları, ticaret fuarlarında ürün gösterimi, ücretsiz hediyeler, premium teklifler ve yarışmalar düzenleyerek gerçekleştirilebilir.

4. Tutumlar:

Hedef kitlenin zihninde tutumları oluşturmak veya pekiştirmek için tanıtım gereklidir. Pazarlamacılar, hedef kitlenin markalarına karşı olumlu bir tutum geliştirmesini bekler. Markaya karşı olumlu tutum, satışlarını artırmaya yardımcı olur. Reklamcılık gibi tanıtım teknikleriyle, pazarlamacı, varsa ürüne yönelik olumsuz tutumu düzeltebilir. Olumsuz tutum, halkla ilişkiler ve reklam yoluyla da düzeltilebilir.

5. Hatırlatma:

Hedef müşteriler zaten bir firmanın ürün veya hizmetine karşı olumlu bir tutuma sahipse, bir hatırlatma hedefi gerekli olabilir. Hatırlatma hedefi gereklidir, çünkü memnun müşteriler rakiplerin itirazları için hedef olabilir. Köklü markaların müşterilere pazardaki varlıklarını hatırlatması gerekir. Örneğin, “Raymond – tam adam” kampanyası müşterileri hatırlatmak için tasarlanmıştır.

6. Marka Bağlılığı:

Reklam, marka bağlılığını geliştirmeye yardımcı olur. Marka sadakati, mevcut müşteriler tarafından tekrarlanan satın alımlar ve başkalarına olumlu önerilerle sonuçlanır. Satış promosyonu, etkili kişisel satış, zamanında ve verimli doğrudan pazarlama ve diğer teknikler marka bağlılığını geliştirmeye yardımcı olur.

7. Marka İmajı:

Bir reklamveren, hedef kitlenin zihninde markanın iyi bir imajını geliştirmeye yardımcı olur. İzleyicilere yardımcı olabilecek birkaç faktör vardır. Markayı destekleyen kişiliğin karakteri, reklam mesajının içeriği, ambalajın niteliği ve türü ve sponsor olunan programların veya etkinliklerin türü gibi, markanın zihninde marka imajını geliştirmeye yardımcı olabilecek çeşitli faktörler vardır. hedef kitle.

8. Karşı Rakiplerin İddiaları:

Pazarlamacı, büyük rakiplerin iddialarına karşı çıkabilir. Örneğin, rakiplerin iddialarına doğrudan veya dolaylı olarak karşı koymak için rekabetçi reklamcılık yapılır. Yaratıcı reklamcılığın yardımıyla, pazarlamacılar markalarının üstünlüğünü iddia edebilirler. Pazarlamacı, pazardaki rekabete karşı koymak için agresif satış promosyonu da yapabilir.

9. Pazarların Genişlemesi:

Başarılı reklamlar, pazarların genişlemesiyle sonuçlanır. Bir pazarlamacı, pazarları yerel düzeyden bölgesel düzeye, bölgesel düzeyden ulusal düzeye ve ulusal düzeyden uluslararası düzeye genişletme niyetinde olabilir. Bu amaçla, pazarlamacı çeşitli promosyon teknikleri uygulayabilir.

10. Müşterileri Eğitmek:

Müşterileri eğitmek için tanıtım yapılabilir. Örneğin, reklamın bir kısmı, izleyiciyi ürünün kullanımı, işleme operasyonları vb. Hakkında eğitmek için yapılır. Halkı bilinçlendirme kampanyaları ayrıca halkı gürültünün, hava ve kir kirliliğinin, sosyal kötülüklerin vb. olumsuz etkileri konusunda eğitir.

Yazı Etiketleri:

Leave a comment