Dijital Dünyada Markalaşma

Dijital Dünyada Markalaşma
15 Haz 2021 / by Görsel Projeler in Pazarlama

Teknolojik değişim ve gelişmelerle beraber online ticarette gelişimini ve toplam ticaret içindeki payını giderek arttırmıştır. Dijital dünyadaki ticaretin ortaya çıkardığı temel bir yapı da dijital markalar olmuştur. Markaların dijitalleşmesi artık şirketlerin tercihi olmaktan çıkmış ve zorunlu bir hal almıştır.

Dijital dünyada marka yalnızca bir isim ve amblem olmaktan çıkmış ve çok daha fazla etmenlerin bir araya gelmesiyle çok boyutlu bir hal almıştır. Markalar uç noktalara ulaşılabilen teknolojik altyapılarla müşterilerini iyi analiz edebilen, müşterilerine hızlı ulaşım imkânı sunan ve engelleri kontrol edebilen imkanlarla ilerliyor. Bu ilerlemede marka için ulaşılabilir olmak gerçekten dijital dünyada var olmak isteyen markalar için kilit noktasıdır. Her şeyi içinde barındırabilen dijital dünyada dönüşümünü gerçekleştiremeyen ya da ayak uyduramayan markalar için yaşam eğrisinin sonu yaklaşıyor demektir.

Peki Markalaşma Nedir?

Markalar kitleler üzerinde yarattıkları imajlarla yer edinirler. İmajların yaratımındaki stratejilerin özgün olması kaliteli bir çalışmanın vazgeçilmezidir. Marka bir ürün ve hizmetten daha fazlasıdır. Temelinde faaliyet alanı, kalitesi, kullanımı, özellikleri olan ürün ve hizmetlerin markalaşması marka kişiliği, sembolleri, müşteri ilişkileri, duygusal faydalar, kişisel faydalar, kullanıcı imgeleri, menşei ve kurumsal çağrışımlarla mümkün kılınır.

Başarılı bir markalaşma süreci hedeflediğiniz kitlelerin artık müşterileriniz olabilmesidir. Aynı zamanda dijital dünyada markalaşma kurumlara hedeflerine ulaşabilme ve uzun vadede sahip olabilecekleri müşteri sadakati gibi önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Bu süreçte ortaya çıkabilecek zorluklar dikkate alındığında dijital markalaşma süreci kolaylaşır. Her biri bir kriz ihtimali olarak değerlendirilen bu unsurlar için yaratılan aksiyonlarda dijital markalaşmada gerekli unsurları oluşturur.

Dijital Dünyada Markalaşmada Ortaya Çıkabilecek Zorluklar

  • Fiyat Rekabetli Baskı

Neredeyse tüm firmaların üzerinde, her piyasa döneminde olduğu gibi fiyat rekabetli baskı mevcuttur. Bir zorluk olarak nitelendirdiğimiz pazar gerçekliğindeki kilit başarı faktörünün düşük maliyet olma fikri belki de yeni stratejilerin ortaya çıkmasında da olumlu bir baskıya eğrilmiştir.

  • Rakiplerin Çoğalması

Rakipler yeni ve dinamik şekilde sürekli sektörde yer edinirler. Sektörde artan rakipler sadece fiyat rekabetli baskıya yol açmaz sektörde bir konuma sahip her marka içinde risk teşkil eder ve pazarın kullanım alanını sınırlandırırlar.

  • Bölümlenen Pazarlama ve Medya

Geçmiş dönemlerdeki sınırlı sayıda medya seçeneğinin olduğu ve tutarlılığın daha kolay olabildiği pazarlara nazaran bugün gelinen belki de sınırsız seçeneğinde getirdiği zorluklar dijital dünyada markalaşma sürecini planlı, stratejik ve tutarlı olmaya zorlamıştır.

  • Karmaşık Medya İlişkileri

Geniş bir pazar yapısı ve medya seçeneklerinin olması her bir için planlanan stratejilerle karmaşık ve sonsuz bir boyut almaktadır. Dijital medya kanalarının yükselişi ve popülerleşmesiyle markalaşma çok yönlü, birbiriyle bağlantılı ve kısmen yetkili birimlerin kontrolünün dışına çıkan bir hal aldı. Bu konuda yetkili birimlerin kontrolünün ötesine geçişinin sebebi hedef kitlenin her gün hızla artan geniş kanallar ve seçeneklere ulaşıyor olması.

  • Stratejileri Geliştirmeye ve Değiştirmeye Yönelik Önyargılar

Bir ürün ya da hizmet sunan bir markanın dijital markalaşma süreci aslında zaten değişime atılmış büyük bir adımdır. Fakat bu adımın atılmasının süreç olarak uzaması da bu dönem şartlarında markadan çok şey götürmektedir. Dijital dünyada markalaşmak için verilen karara rağmen bazı geleneksel pazarlama ve iletişim stratejilerinin paydaşlar ya da yöneticiler tarafından sürdürülmek istenmesi markayı belirlenen hedeften çok uzak bir noktaya götürmektedir.

Dijital Dünyada Markalaşma İçin Gerekli Olan Unsurlar

Doğru Hedef Kitle Seçin

Markalar için en temel başlangıç onlardan faydalanacak kitleleri tanımlaması ve belirleyebilmesidir. Doğru bir hedef kitleye yöneltilen mesajların algılanmaması neredeyse imkansızdır. Markalaşma için hedef kitlenin belirlenmesinden demografik, psikolojik, kültürel gibi birçok faktör etkili olmaktadır.

Hedef kitleniz İçin Doğru Mecralara Yönelin

Markalar için ikinci temel adım ise onlardan faydalanacak kitlelerin kullandıkları mecraları iyi analiz edebilmesi ve bu mecralara uygun stratejik iletişim planını hazırlayabilmesidir.

Güven Yaratın

Sektörün geniş yelpazesi içerisinde belki de markayı öne çıkaran en önemli etkenlerden bir tanesi güvenilir olmasıdır. Güven yaratma markalaşma sürecinin her aşamasının en önemli noktasıdır. Güven sadakati de beraberinde getirir. Marka bilinirliği ve güvenilirliği noktasında güçlü yaratımlar yapabilen markalar hedef kitlelerinin zihinlerinde uzun vadeli bir sadakat ve olumlu imaj kazanır.

İnteraktif Olun

Her şeyin temelini oluşturan iletişim markalaşma sürecinin de yapı taşlarından bir tanesidir. Markalaşmanın önemli sırlarından bir tanesi de memnun müşteri geri bildirimleridir. Bu geri bildirimlerin sadece olumlu olması değil olumsuz olması da markayı geliştirici bir faktördür. Memnuniyet içeren olumlu mesajların aksine olumsuz mesajlarla interaktif bir ortam yaratılabilmesi markanın gelişimi açısından krizi fırsata çevirme imkânı sağlar. Güncellik ekle

Bolca Analiz Yapın

Analiz her proje, plan ve marka için ilk adımdır. Yönelmek istediğiniz hedef kitle ve pazarlar; bulunmak istediğiniz konum ve kanallar, yaratmak istediğiniz her içerik ve etkiler için çıkarmanız gerek bir analiz raporu olmalıdır. Analiz ya da araştırmalar markanızın sadece ilk adımı değil, ürün hayat eğrisindeki her dönem için oluşturulmalıdır. Analizin doğru yorumlanabilmesi de oldukça önemli bir unsudur. Yanlış yorumlanan bulgular bir analizi başlangıç noktasına geri götürebilir.

Deneyim Yaratmaya Çalışın

Gelişen ve değişen pazar koşulları artık pazarı deneyim odaklı bir noktaya getirmiştir. Artık alışagelmiş stratejilerle yapılan iletişim planları hedef kitle tarafından geçersiz kılınmıştır. Dijital markalaşmada hedef kitleleriniz üzerinde yaratacağınız duyu ve duygularına odaklanan stratejik, özgün deneyimler öne çıkmıştır. Bir deneyim ne kadar akılda kalıcı olursa markanızın hatırlanma oranı da o kadar yüksek olur.

Farklı Stratejilere Sıcak Bakın

Pazara girecek her ürün ve markanın başarılı olabilmesi için farklı stratejiler uygulanmaktadır. Markalaşma da ürün, hizmet ya da markanın tanıtılması ve kabul ettirilmesi sürecidir. Bu süreçte doğru adımlar atan marka yaratmak istediği imaja ulaşma imkânı elde edebilir. Bu imaj marka kimliğine ve vizyonuna uygun oluşturulmalıdır. Markanın yaratımı ve ilgi düzeyinin sürdürülebilmesi yarattığı farklılıklarla oluşur. Marka ve markalaştırma ürün farklılaştırma stratejisinin bir sonucudur.

Konumlandırma

Doğru hedef kitle ve mecra seçiminin artı bir noktası herkes için tüm platformlarda çalışmak yerine daha sınırlı ve net bir konumlandırma çalışması hazırlamaktır. Markalaştırma sürecinde markanın iletişim ve pazarlama planını tek ve güçlü bir çizgiyle devam ettirebilmek markanın hedef kitle zihinde net bir hatırlatma imkanını sunar.

Duygu Yaratma

Tüketiciler markaları da canlı olarak, insan gibi algılar. Marka hangi duyguları hissettirirse hedef kitle o duygularla markayı hayatında barındırır ve markanızda bu ölçüde başarılı olmuş olur. İnsan kişiliklerinin hemen hepsi marka kimliklerine uyarlanabilir. Markalaşmak için hedef kitlenin seçimlerini hangi sebeplerle yaptığı ve hangi duyguları yaşamak için yapmak istediğinin anlamak duygu yaratımında önemlidir.

Zaman içinde tutarlılık

Başarılı bir marka olarak adlandırılabilmenin tek yolu başarının sürdürülebilmesidir. Bunun için de çalışmaların bütünleşik bir strateji çerçevesinde tutarlı olarak ilerletilebilmesi gerekir. Nerede hayal kırıklığı yaratmayan ve tutarlı olabilmeyi başarmış bir marka varsa hedef kitlesi için markalaşmış demektir. Zaman içerisinde değişim ve gelişim tabi ki kaçınılmazdır. Fakat bu değişim ve gelişime ayak uydurmak o güne kadar getirdiğiniz markalaşma çalışmalarınızın hiçbirinden bağımsız olmamalıdır.

7 adımda sağlam ve yeni bir marka oluşturmak için bloğumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Yazı Etiketleri: